Munu

การประมวลผล Java

หน้าแรก » ข่าวสาร » การประมวลผล Java

ในภาษาจาวา ประโยค (statement) จะจบด้วยเครื่องหมาย ; (semicolon) เสมอ ดังนั้นโปรแกรมสามารถเขียน statement ได้มากกว่าหนึ่งสเตจเม็นต์ในหนึ่งบรรทัดของ source code หรือสามารถเขียน statement โดยมีความยาวมากกว่าหนึ่งบรรทัดก็สามารถทำได้
Expression หมายถึง ประโยคในภาษา Java ที่ได้รับการยอมรับว่าอยู่ในรูปแบบที่ได้กำหนดไว้
การเขียน code ให้มีรูปแบบที่เหมาะสม อ่านได้ง่าย จะทำให้การพัฒนาโปรแกรมเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วและ เป็นที่ยอมรับตามระบบสากล รูปแบบที่เหมาะสมนั่นคือ การย่อหน้า (indentation) เพื่อให้การอ่านทำได้ง่าย และมอง ดูสวยงาม

เมื่อมีตัวแปรหลายตัวในการประมวลผลของประโยค ลำดับขั้นของการประมวลผลมีความสำคัญ เนื่องจากรูปแบบของ การประมวลผลตามขั้นของ operator ต่างๆ มีลำดับการประมวลผลที่ไม่เท่ากัน ซึ่งเป็นไปตามกฎของการประมวลผล ทางคณิตศาสตร์ ได้แก่
1) การประมวลผลข้อมูลที่เป็นจำนวนเต็ม
2) การประมวลผลด้วยตัวแปรที่มีจุดทศนิยม
3) การประมวลผลข้อมูลต่างชนิดกัน
– ถ้าตัวแปรใดเป็น double ตัวแปรที่นำมาประมวลผลด้วยจะถูกเปลี่ยนให้เป็น double ก่อนการประมวลผล
– ถ้าตัวแปรใดเป็น float ตัวแปรที่นำมาประมวลผลด้วยจะถูกเปลี่ยนให้เป็น float ก่อนการประมวลผล
– ถ้าตัวแปรใดเป็น long ตัวแปรที่นำมาประมวลผลด้วยจะถูกเปลี่ยนให้เป็น long ก่อนการประมวลผล
4) การประมวลผลตัวเลขที่มีขนาดใหญ่
Java จะมี class BigInteger ที่สามารถเรียกใช้เพื่อประมวลผลตัวเลขที่มีค่ามากกว่า int ที่จะเก็บค่าได้

ลำดับขั้นการประมวลผลของเครื่องหมาย

ลำดับที่
เครื่องหมาย
ลำดับที่
เครื่องหมาย
1
วงเล็บ ( )
6
= =, !=
2
++,–
7
&&
3
*, /, %
8
||
4
+, –
9
=, +=, -=, *=, /=, %=

5

<, <=, >, >=

การคำนวณแบบย่อ (Shortcut Operator)

ตัวดำเนินการ
ความหมาย
+= การบวก
-= การลบ
*= การคูณ
/= การหาร (ได้ผลหาร)
%= การหาร (ได้เศษจากการหาร)

 

ตัวดำเนินการ ความหมาย
++Variable เพิ่มค่าหนึ่งค่าก่อนการเข้าถึง
Variable++ เพิ่มค่าหนึ่งค่าหลังการเข้าถึง
– -Variable ลดค่าหนึ่งค่าก่อนการเข้าถึง
Variable- – ลดค่าหนึ่งค่าหลังการเข้าถึง

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเว็บไซต์

มาประยุกต์ในการพัฒนาการให้บริการอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน
ด้วยประสบการณ์ที่เรามีอยู่นั้น ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับการบริการที่ดีจากเรา

Call

082-493-2295

E-mail

Konyubyub@Gmail.com

Location

บริษัท ดีไซน์นำโชค จำกัด
58/146 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านซื่อตรง คลอง13 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

2014 Powered by IYATHAI.com
Tel: 082-493-2295 E-mail: Konyubyub@gmail.com