Munu

การวาดภาพด้วยโปรแกรม Photoshop ของ Photoshop

หน้าแรก » ข่าวสาร » การวาดภาพด้วยโปรแกรม Photoshop ของ Photoshop

การวาดภาพด้วยโปรแกรม Photoshop

 

   การวาดภาพใน Photoshop จำเป็นต้องเข้าใจเรื่องของสีเสียก่อน ซึ่งสีที่สามารถเลือกมาใช้ได้มี 2 สีพร้อมกันคือ
สีโฟร์กราวน์และสีแบ็คกราวน์ เครื่องมือส่วนมาก เมื่อเราใช้วาดภาพ จะปรากฎเป็นสีโฟร์กราวน์
เช่น เครื่องมือพู่กัน  และเครื่องมือดินสอ  เป็นต้น

ภาพที่วาดโดยเครื่องมือพู่กัน
กำหนดขนาดหัวพู่กันเท่ากับ 5 Pixel
ภาพที่วาดด้วยเครื่องมือดินสอ
กำหนดขนาดหัวดินสอเท่ากับ 5 Pixel
  ภาพที่วาดด้วยพู่กันจะมีความสีที่มีความนุ่มนวล กว่าภาพที่วาดด้วนดินสอลายเส้นจะชัดเจนกว่า
ควรเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน ไม่ว่าจะเป็นพู่กัน หรือดินสอ เราสามารถกำหนดคุณสมบัติของปลายพู่กัน
หรือขนาด ความคมชัดของเส้นได้จาก Option Bar ของเครื่องมือพู่กันและดินสอได้ ซึ่งลายละเอียดต่าง ๆ
ของ Option Bar มีดังนี้
   นอกจากนี้ เรายังสามารถเปลี่ยนสีเส้นเป็นสีต่าง ๆ ได้โดยการกำหนดสีในส่วนของโฟร์กราวน์ เพื่อเปลี่ยนสีให้กับเส้นดินสอหรือเส้นพู่กันได้อย่างอิสระ

การโหลดพู่กันเพิ่มทำได้ดังนี้

เราสามารถนำหัวพูกันแบบต่าง ๆ มาวาดตกแต่งในงานของเราได้เช่น

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเว็บไซต์

มาประยุกต์ในการพัฒนาการให้บริการอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน
ด้วยประสบการณ์ที่เรามีอยู่นั้น ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับการบริการที่ดีจากเรา

Call

082-493-2295

E-mail

Konyubyub@Gmail.com

Location

บริษัท ดีไซน์นำโชค จำกัด
58/146 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านซื่อตรง คลอง13 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

2014 Powered by IYATHAI.com
Tel: 082-493-2295 E-mail: Konyubyub@gmail.com