Munu

คำสั่งควบคุมการทำงาน แบบ else

หน้าแรก » ข่าวสาร » คำสั่งควบคุมการทำงาน แบบ else

คำสั่งควบคุมการทำงาน แบบ else

เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการควบคุมการทำงาน โดยการกำหนดเงื่อนไข ให้กับโปรแกรมอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีใช้ใน php แตกต่างจาก if อย่างไร ดูคำตอบได้ในบทความนี้ค่ะ

จากที่ในบทความที่แล้วเราได้เรียนรู้การใช้คำสั่ง if () ไปแล้ว บทความนี้ จะเพิ่มคำสั่ง else เข้ามาค่ะ โดยคำสั่ง else นั้นเรามักจะนำมาใช้ ต่อจากคำสั่ง if โดยเป็นคำสั่งเงือนไขที่ตรงข้ามกับเงือนไขของคำสั่ง if …. จะงงหรือปล่าวนี่ ดูตัวอย่างกันเลยค่ะ น่าจะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะ

รูปแบบการใช้คำสั่ง if ,else

if (…เงื่อนไข…) { คำสั่งที่ต้องการให้ทำงาน เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง}
else {คำสั่งที่ต้องการให้ทำงาน หากเงือนไข if เป็นเท็จ}

ตัวอย่างการโปรแกรม

ผลลัพธ์ของโปรแกรม

จากตัวอย่าง เป็นเงือนไขการนำเอาค่าของตัวแปร a และ b มาบวกรวมกัน แล้วทำการเช็คว่ามีค่า เท่ากับ 30 หรือไม่ ซึ่งจากค่าของตัวแปร a และ b คำตอบคือไม่เท่ากับ 30 ดังนั้นเงื่อนไขของ if จึงเป็นเท็จ ทำให้โปรแกรมไม่แสดงคำสั่งที่อยู่ใน {} ของ if และเมื่อมีคำสั่ง else ต่อจาก if เมื่อเงือนไขของ if เป็นเท็จ โปรแกรมจะทำคำสั่งที่อยู่ใน {} ของ else แทนทันที

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเว็บไซต์

มาประยุกต์ในการพัฒนาการให้บริการอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน
ด้วยประสบการณ์ที่เรามีอยู่นั้น ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับการบริการที่ดีจากเรา

Call

082-493-2295

E-mail

Konyubyub@Gmail.com

Location

บริษัท ดีไซน์นำโชค จำกัด
58/146 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านซื่อตรง คลอง13 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

2014 Powered by IYATHAI.com
Tel: 082-493-2295 E-mail: Konyubyub@gmail.com