Munu

ตัวแปร (Variable) 2

หน้าแรก » ข่าวสาร » ตัวแปร (Variable) 2

1. ตัวแปรที่เก็บค่าเดียว

ตัวแปรประเภทนี้เราจะพบและใช้งานบ่อยที่สุดในการเขียนโปรแกรมหรือ Script ตัวแปรนี้จะสามารถเก็บค่าเฉพาะได้เพียง 1 ค่าเท่านั้น เช่น var one=1; เป็นต้น (ตัวแปร one เก็บค่าตัวเลข 1 ไว้)

2. ตัวแปรเก็บหลายค่า (Array)

ตัวแปรประเภทนี้จะมีความสามารถในการเก็บข้อมูลที่ได้มากกว่าในตัวแปรที่ผ่านมา คือสามารถเก็บค่าเป็นชุดข้อมูลได้ในตัวแปรเพียงตัวเดียว เช่น
– var day=new Array(“อา.”,”จ.”,”อ.”,”พ.”,”พฤ”,”ศ.”,”ส”); เป็นต้น

การกำหนดค่าให้แก่ตัวแปร Array 2 วิธี

1. กำหนดค่าตัวแปรไว้ในวงเล็บพร้อม ๆ กับการประกาศตัวแปร เช่น
var friend=new Array(“big”,”สมชาย”,”ยิ่งยง”); เป็นต้น
2. กำหนดค่าโดยการกำหนดที่ละตัวแปร เช่น
var friend=new Array();
friend[0]=”big”;
friend[1]=”สมชาย”;
friend[2]=”ยิ่งยง”;

เป็นต้น
ตัวเลขซึ่งอยู่ภายในเครื่องหมาย [ ] นั้นเราเรียกกันว่า Index หรือ ดัชนีระบุตำแหน่งของ Array ซึ่งหมายเลข Index นี้จะเริ่มที่ 0 เสมอ…

จากตัวอย่างข้างต้น เราจะเห็นวิธีการกำหนดค่าตัวแปรซึ่งแตกต่างไปจากการกำหนดค่าให้กับตัวแปรปรกติแบบที่ผ่านมา การกำหนดค่าให้แก่ตัวแปรประเภท Array นั้น เราต้องทำการพิมพ์ คำว่า new Array แล้วจึงตามด้วยค่าตัวแปรต่าง ๆ

ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้งาน Array

<Script Language=”JavaScript”> // ประกาศภาษา
var myArray=new Array (5,10,15,20,25); 
// กำหนดค่าให้ Array
for(i=0;i<myArray.length;i++){ // Loop เพื่ออ่านค่าของ Array
document.write (“สมาชิกตัวแปร Array Index ที่ “+i+” มีค่า “+myArray[i]+”<br>”);
}
</Script>

ลอง Copy แล้วนำไปรันดูผลกับ Browser นะครับ.

ps. การเก็บค่าลงตัวแปร ถ้าข้อมูลนั้นเป็นชนิดตัวเลข ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องหมาย ” ” (quote) ครอบค่าตัวแปรนั้น

 

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเว็บไซต์

มาประยุกต์ในการพัฒนาการให้บริการอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน
ด้วยประสบการณ์ที่เรามีอยู่นั้น ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับการบริการที่ดีจากเรา

Call

082-493-2295

E-mail

Konyubyub@Gmail.com

Location

บริษัท ดีไซน์นำโชค จำกัด
58/146 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านซื่อตรง คลอง13 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

2014 Powered by IYATHAI.com
Tel: 082-493-2295 E-mail: Konyubyub@gmail.com