Munu

ตัวแปร (Variable)

หน้าแรก » ข่าวสาร » ตัวแปร (Variable)

Variable หรือ ตัวแปร คือ ตัวแทนของข้อมูลที่เราจำเป็นต้องเรียกใช้งานภายในโปรแกรม หรือสคริปต์

การประกาศตัวแปร

JavaScript จะมีการเขียนประกาศตัวแปรที่ง่าย ๆ โดยการพิมพ์คำว่า var นำหน้าชื่อตัวแปรที่ต้องการ เช่น var dw; เป็นต้น
การประกาศตัวแปรเราสามารถประกาศชื่อพร้อมทั้งกำหนดค่าลงไปด้วยพร้อมกันเลยก็ได้ ดังตัวอย่าง

การประกาศตัวแปร

var dw;

การประกาศชื่อตัวแปรพร้อมกับการกำหนดค่า

var dw=3;

ประเภทของตัวแปร

โดยทั่วไปเราสามารถจำแนกประเภทของตัวแปรได้ตามลักษณะของการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. ตัวแปรที่เก็บค่าเดียว หรือ Scalar
2. ตัวแปรที่สามารถเก็บค่าได้หลายค่า หรือ Array (อาร์เรย์)

ตัวแปรค่าเดียว

ตัวแปรที่เก็บค่าได้เพียงค่าเดียวนี้ก็คือ ตัวแปรที่จะมีค่าเฉพาะลงไปได้เพียง 1 เท่านั้น เช่น
– var dw=3;
ในตัวอย่างคือการกำหนดค่า 3 ให้กับตัวแปรที่ชื่อว่า dw

ตัวแปร Array (เก็บหลายค่า)

ตัวแปรประเภทนี้จะมีความสามารถในการเก็บข้อมูลที่ได้มากกว่าในตัวแปรที่ผ่านมา คือสามารถเก็บค่าเป็นชุดข้อมูลได้ในตัวแปรเพียงตัวเดียว เช่น
– var day=new Array(“อา.”,”จ.”,”อ.”,”พ.”,”พฤ”,”ศ.”,”ส”);
จากตัวอย่างข้างต้น เราจะเห็นวิธีการกำหนดค่าตัวแปรซึ่งแต่กต่างไปจากการกำหนดค่าให้กับตัวแปรปรกติแบบที่ผ่านมา การกำหนดค่าให้แก่ตัวแปรประเภท Array นั้น เราต้องทำการพิมพ์ คำว่า new Array แล้วจึงตามด้วยค่าตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งจะอยู่ภายในเครื่องหมายวงเล็บ และในแต่ละค่า จะมีการแบ่งค่าข้อมูลด้วยเครื่องหมาย ( , )

ตัวอย่างการใช้งานตัวแปร

<Script Language=’JavaScript’> // ประกาศภาษา
var website=”dwthai”; // กำหนดค่าให้กับตัวแปรที่ชื่อว่า website 
var url=”http://www.dwthai.com”; // กำหนดค่าให้แก่ url 
document.write (“ชื่อเว็บไซต์ :: “+website+”มี url คือ”+url); // แสดงผลออกหน้า Browser
</Script>

ให้คุณทดลองพิมพ์ตัวอย่างโปรแกรมข้างต้น แล้ว Save เป็นไฟล์นามสกุล *.htm แล้วทำการเรียกดูผ่าน Browser เราจะพบว่าค่าตัวแปรต่าง ๆ ที่เรากำหนดไว้ จะเข้าไปแทนที่ชื่อตัวแปรต่าง ๆ เมื่อเราเรียกใช้งานโปรแกรม

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเว็บไซต์

มาประยุกต์ในการพัฒนาการให้บริการอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน
ด้วยประสบการณ์ที่เรามีอยู่นั้น ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับการบริการที่ดีจากเรา

Call

082-493-2295

E-mail

Konyubyub@Gmail.com

Location

บริษัท ดีไซน์นำโชค จำกัด
58/146 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านซื่อตรง คลอง13 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

2014 Powered by IYATHAI.com
Tel: 082-493-2295 E-mail: Konyubyub@gmail.com