Munu

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาจาวา

หน้าแรก » ข่าวสาร » ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาจาวา

1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาจาวา

1.1.1 ประวัติความเป็นมา
เป็นภาษาที่ถูกพัฒนาโดย Dr.Jame Gosling บริษัท Sun Microsystems เดิมทีชื่อ ภาษาโอ๊ค (Oak) เป็นชื่อต้นไม้ ใหญ่ที่อยู่ในบริเวณบ้าน ที่ทีมวิศวกรของซัน ทำงานอยู่ นำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมขนาดจิ๋วสำหรับ อุปกรณ์ เครื่องใช้อิเล็คทรอนิกส์ ได้ทำการพัฒนาต่อมาเรื่อยๆ และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ภาษาจาวา (Java) ตามชื่อกาแฟที่ทีมพัฒนาดื่ม

1.1.2 จุดเด่น
1) เป็นภาษาสำหรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP: Object Oriented Programming)
2) Java คือ platform independence หมายความว่าความสามารถของโปรแกรมที่เขียนด้วย java
สามารถทำงานได้ในระบบปฏิบัติการที่ต่างกัน โดยไม่ต้องดัดแปลงแก้ไขใหม่
3) Free และ เป็นโปรแกรมประเภท Open Source

1.1.3 ชนิดของโปรแกรม Java
1) Java Application 
เป็นการนำโปรแกรม Java มาเขียนเป็นโปรแกรมที่สามารถนำมาใช้งานได้อย่างอิสระ
2) Java Applets
เป็นการนำ Java มาเขียนเป็นโปรแกรมเช่นเดียวกัน แต่ไม่สามารถเรียกใช้งานได้ตามลำพัง ต้องนำมาใส่ไว้ในเอกสาร HTML แล้วใช้โปรแกรม Web Browser หรือ Utilities ของ Java เพื่อเรียกดูผลลัพธ์

[บทที่ 1] [<- -] [- ->]
Designed by Mr.Pongkorn Jantarach
To contact me, please mail to pongkorn@feu.ac.th

 

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเว็บไซต์

มาประยุกต์ในการพัฒนาการให้บริการอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน
ด้วยประสบการณ์ที่เรามีอยู่นั้น ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับการบริการที่ดีจากเรา

Call

082-493-2295

E-mail

Konyubyub@Gmail.com

Location

บริษัท ดีไซน์นำโชค จำกัด
58/146 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านซื่อตรง คลอง13 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

2014 Powered by IYATHAI.com
Tel: 082-493-2295 E-mail: Konyubyub@gmail.com