Munu

รูปแบบการเขียน JavaScript

หน้าแรก » ข่าวสาร » รูปแบบการเขียน JavaScript

รูปแบบหรือลักษณะของการเขียน JavaScript นี้ จะเป็นรูปแบบมาตราฐานที่ทุก ๆ สริปต์ต้องเขียนตามที่กำหนดมา กล่าวคือ จะมีการเปิด Script หรือการประกาศของสคริปต์ และมีการปิดของ Script ดังจะเห็นใน Ex.1 ด้านล่างนี้

Ex.1
1 : <script language=’JavaScript’>
2 : คำสั่งในการทำงานของโปรแกรม
3 : ………………………………………….
4. …………………………………………..
5 : </script>
อธิบายโปรแกรม
บรรทัดที่ 1 : เป็นการประกาศของ JavaScript ให้ Browser รู้ว่าบรรทัดต่อไปนี้เป็นโปรแกรมที่เขียนจากภาษา JavaScript 
บรรทัดที่ 2-4 : เป็นคำสั่งการทำงานของโปรแกรมที่เราต้องการให้ทำงาน
บรรทัดที่ 5 : เป็นการปิด Script

การเขียนในแบบ Ex.1 นี้ จะเป็นข้อกำหนดว่าทุกโปรแกรมที่เขียนจาก JavaScript ต้องมีลักษณะดังนี้ ตรงส่วนที่เป็นการประกาศว่าเป็นภาษา JavaScript นั้น บางครั้งเราอาจจะระบุ version ของภาษาลงไปด้วยก็ได้ เช่น “JavaScript 1.1” เป็นต้น และในส่วนนี้เราสามารถเขียนได้ทั้งตัวอักษรเล็กหรือใหญ่อย่างไรก็ได้ เพราะยังไม่ได้เป็นส่วนของ JavaScript เป็นเพียงแต่ประกาศของ Browser เท่านั้น แต่ถ้าลงไปยังภาษาของ JavaScript แล้วนั้น คุณต้องระมัดระวังในเรื่องของอักขระตัวอักษรเป็นพิเศษ เนื่องจากภาษา JavaScript จะมองอักษรตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่เป็นอักษรคนละตัวกัน เช่น Metalica กับ metalica หรือ METALICAจะมีความหมายไม่เหมือนกันใน JavaScript

เขียนไว้ส่วนไหนดีใน HTML Code

สำหรับการเขียนโค้ดของ javaScript นั้นเราสามารถเขียนแทรกไว้ส่วนใดใน Source Code ของ HTML ก็ได้ แต่ที่นิยมคือ เขียนแทรกไว้ระหว่าง Tag <head>…….JavaScript …..</head> เนื่องจากในส่วนนี้จะถูกโหลดมาก่อนส่วนอื่น ๆ ของโค้ด HTML ดังนั้นหากเราเขียน JavaScript ไว้ในส่วนนี้ จึงหมายความว่าโปรแกรมที่เขียนจาก javascript ของเราจะพร้อมให้สามารถเรียกใช้งานได้เมื่อเว็บเพจนั้นแสดง

<html>
<head>
<script language=”JavaScript”>
………….JavaScript Code ……………………..
</script> 

</head>
<body>
………………………
</body>
</html>

การแยกประโยคคำสั่ง

JavaScript จะมีการแยกประโยคคำสั่งอยู่ 2 แบบ คือ
1. แยกด้วยเครื่องหมาย 
semi colon ( ; )
2. แยกด้วยการขึ้นบรรทัดใหม่

ตัวอย่างการแยกประโยคคำสั่ง
แยกประโยตคำสั่งด้วย semi colon
<script language=”JavaScript”>
document.write (“dwthai.com”);document.write(“tip dreamweaver”);
</script>

 

แยกประโยคคำสั่งด้วยการขึ้นบรรทัดใหม่
<script language=”JavaScript”>
document.write (“dwthai.com”)
document.write(“tip dreamweaver”)

</script>

การแยกประโยคคำสั่งเพื่อความแน่ใจว่าเราจะไม่เขียนโปรแกรมผิดพลาด เราควรเลือกที่จะเขียนเครื่องหมายsemi-colon ต่อท้ายประโยคคำสั่งจะเป็นการดี และอีกอย่างจะได้เป็นการฝึกหัดให้เคยชินกับการเขียนในลักษณะนี้ ซึ่งเราจะต้องพบเจอกับโปรแกรมในภาษาอื่น ๆ อีกมาก เช่น PHP, Perl, C เป็นต้น

ครั้งนี้เป็นการแนะนำการเขียนรูปแบบของ JavaScript ไป ครั้งหน้ามาดูเรื่องของตัวแปรต่าง ๆ ครับ ซึ่งสำคัญมากกับการเขียนโปรแกรมหรือ Script ครับ…

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเว็บไซต์

มาประยุกต์ในการพัฒนาการให้บริการอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน
ด้วยประสบการณ์ที่เรามีอยู่นั้น ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับการบริการที่ดีจากเรา

Call

082-493-2295

E-mail

Konyubyub@Gmail.com

Location

บริษัท ดีไซน์นำโชค จำกัด
58/146 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านซื่อตรง คลอง13 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

2014 Powered by IYATHAI.com
Tel: 082-493-2295 E-mail: Konyubyub@gmail.com