Munu

รูปแบบของข้อมูล (Data Type)

หน้าแรก » ข่าวสาร » รูปแบบของข้อมูล (Data Type)

ใน JavaScript ก็มีรูปแบบของข้อมูลที่ใช้งานเหมือน ๆ กับภาษาโปรแกรมอื่น ๆ ทั่ว ๆ ไป คือ
– Number คือ ข้อมูลชนิดตัวเลข ที่สามารถนำมาคำนวนได้
– String คือ ข้อมูลชนิดข้อความ
– Logical คือ ข้อมูลทางตรรกะ มี 2 ค่า 
True (จริง) กับ False (เท็จ) มีค่าอย่างใดอย่างนึง
– Null คือ ค่าว่าง หรือไม่มีข้อมูลใด ๆ อยู่เลย

การกำหนดชนิดข้อมูลให้แก่ตัวแปรของ JavaScript นั้น เราแบ่งการพิจารณาการกำหนดเป็น 2 แบบ คือ
1. ข้อมูลที่เป็นตัวเลข เราสามารถกำหนดค่าให้แก่ตัวแปรนั้น ๆ ได้เลย เช่น
var 
one=1; เป็นต้น
2. ข้อมูลชนิดข้อความ เราต้องกำหนดข้อมูลชนิดนี้ให้แก่ตัวแปร โดยการระบุข้อมูลให้อยู่ในเครื่องหมายคำพูด (quote) เสมอ เช่น var 
str=”Hello…”; เป็นต้น

ถ้าเรามีการกำหนดชนิดข้อมูลที่เป็นตัวเลขให้อยู่ภายในเครื่องหมายคำพูด เราจะไม่สามารถนำเอาค่านั้นไปทำการคำนวนใด ๆ ได้ เช่น

การเก็บข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
(กรณีมีการคำนวน)

<script language=”JavaScript”>
var sum=“10”+100;
document.write (“ผลลัพธ์ = “+sum);
</script>
ผลลัพธ์

ผลลัพธ์ = 10100

เราจะเห็นได้ว่า ค่าที่แสดงผลออกมา แทนที่จะได้ค่าเป็น 110 แต่เรากลับได้ค่าเป็น 10100 ออกมาแทน นั้นเป็นเพราะว่า JavaScript ได้มองว่าค่า 10 ที่อยู่ในเครื่องหมายคำพูดนั้นเป็น String Type แทน แทนที่จะมองเป็นNumber Type ค่า 10 ที่ได้ จึงไม่สามารถนำมาคำนวนได้

การเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง

<script language=”JavaScript”>
var sum=10+100;
document.write (“ผลลัพธ์ = “+sum);
</script>

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์ = 110

คราวนี้เราลองเปลี่ยนมาเป็นการเก็บข้อมูลในแบบ Number ที่ถูกต้องดูบ้าง ปรากฏว่าการคำนวนออกมาได้อย่างที่เราต้องการ ดังนั้น…การที่เราจะเก็บข้อมูลในแบบใด ๆ ลงไปที่ตัวแปรหรือการนำไปใช้งานนั้น เราต้องพิจารณาถึง รูปแบบการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องด้วย…

:: WorkShop ::

ให้คุณลองนำเอาโค้ดข้างต้นไปเขียนแล้วทดสอบรันดูที่ Browser ของตนเอง แล้วทดสอบดูตามคำอธิบายที่ได้เรียนรู้ไป..

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเว็บไซต์

มาประยุกต์ในการพัฒนาการให้บริการอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน
ด้วยประสบการณ์ที่เรามีอยู่นั้น ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับการบริการที่ดีจากเรา

Call

082-493-2295

E-mail

Konyubyub@Gmail.com

Location

บริษัท ดีไซน์นำโชค จำกัด
58/146 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านซื่อตรง คลอง13 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

2014 Powered by IYATHAI.com
Tel: 082-493-2295 E-mail: Konyubyub@gmail.com