Munu

สี (Color) CSS การใช้งาน

หน้าแรก » ข่าวสาร » สี (Color) CSS การใช้งาน

สี (Color)

การกำหนดสีให้ตัวอักษร พื้นหลัง เส้นขอบ หรือส่วนอื่นๆ ของวัตถุ สามารถกำหนดได้หลายแบบ

1. กำหนดโดยใช้ชื่อสี แต่การระบุชื่อสีแบบนี้ใช้สีได้จำนวนจำกัด ได้แก่ aqua, black, blue, fuchsia (แดงอมม่วง), gray, green, lime, maroon (น้ำตาลแดง), navy, olive, purple, red, silver, teal (เขียวขนเป็ด), white, และ yellow

2. กำหนดเป็นค่าสีแบบ RGB

#rrggbb เช่น #eecc00, #42e15e
#rgb เช่น #ec0 หมายถึง #eecc00
rgb(x,x,x) โดยที่่ x คือจำนวนเต็มตั้งแต่ 0-255 เช่น rgb(0,204,0)
rgb(y%,y%,y%) โดยที่ี่ y คือเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ 0%-100% เช่น rgb(0%,80%,0%)

 

ชื่อสี รหัสค่าสีฐาน16 รหัสค่าสีฐาน16 แบบย่อ RGB การแสดงผลสี
Black #000000 #000 rgb(0,0,0)
Red #FF0000 #F00 rgb(0,0,0)
Green #00FF00 #F00 rgb(0,255,0)
Blue #0000FF #00F rgb(0,0,255)
Yellow #FFFF00 #FF0 rgb(255,255,0)
Aqua #00FFFF #FF0 rgb(0,255,255)
Fuchsia #FF00FF #FF0 rgb(255,0,255)
Silver #C0C0C0 rgb(192,192,192)
White #FFFFFF #FFF rgb(255,255,255)

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเว็บไซต์

มาประยุกต์ในการพัฒนาการให้บริการอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน
ด้วยประสบการณ์ที่เรามีอยู่นั้น ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับการบริการที่ดีจากเรา

Call

082-493-2295

E-mail

Konyubyub@Gmail.com

Location

บริษัท ดีไซน์นำโชค จำกัด
58/146 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านซื่อตรง คลอง13 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

2014 Powered by IYATHAI.com
Tel: 082-493-2295 E-mail: Konyubyub@gmail.com