Munu

เครื่องมือ และขั้นตอน ในการพัฒนาโปรแกรม

หน้าแรก » ข่าวสาร » เครื่องมือ และขั้นตอน ในการพัฒนาโปรแกรม

เครื่องมือ และขั้นตอน ในการพัฒนาโปรแกรม

1.3.1 เครื่องมือพัฒนาโปรแกรม
Java Development Kit ได้ถูกเปลี่ยนให้มีชื่อเป็น J2SDK – Java 2 Software Development Kit เป็นชุดโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างและพัฒนาโปรแกรมภาษาจาวา ภายในชุดประกอบด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ดังนี้
1) javac เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ Compile ที่ทำการเปลี่ยน Source Code ที่เขียนขึ้นให้เป็น Byte Code
2) java เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ Execute Byte Code สำหรับโปรแกรมที่เขียนขึ้นในแบบของ application
3) appletviewer เป็นเครื่องมือที่ใช้การ Execute โปรแกรมที่เขียนขึ้นในแบบของ applet

1.3.2 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม
1) ติดตั้งเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมแกรม (SDK) Download java compiler from web
http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
2) เขียนโปรแกรมด้วย Text Editor เช่น Notepad, Edit Plus, Crimson Editor, JCreator

1.3.3 การคอมไพล์และรันของโปรแกรม
รูปแบบของโปรแกรม ทำได้ 2 ลักษณะ คือ
1) Java Application เป็นโปรแกรมทั่วไปที่เขียนด้วยภาษาจาวา สามารถทำงานได้กับทุก platform โดยไม่ต้องใช้ Browser
2) Java Applets เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเพื่อฝังตัว (embedded) ไว้ใน Web page เพื่อใช้สำหรับอินเตอร์เน็ต

ขั้นตอนการคอมไพล์และรันโปรแกรม
1) สร้าง source code กำหนดนามสกุลเป็น .java
2) นำไฟล์ที่ได้มาแปลงเป็น byte code ด้วยการ compile
โดยใช้คำสั่ง javac ชื่อไฟล.java
เมื่อผ่านการ compile จะได้ไฟล์ที่มีนามสกุล .class

– กรณี Applications
3) นำไฟล์ที่ได้มาเรียกใช้ ถ้าเป็น windows ใช้คำสั่ง .java

– กรณี Applications
3) สร้างเอกสาร Html ขึ้นมา
4) นำไฟล์ในข้อ 2 ใส่ลงในเอกสาร Html
5) เรียกดูผลลัพธ์ผ่านทาง Browser หรือ Applet Viewer

สิ่งที่ควรคำนึงในการ Compile
– ต้องพิมพ์ชื่อเต็มพร้อมนามสกุลของ Source File เสมอ
– การพิมพ์ชื่อของโปรแกรมต้องพิมพ์ตัวอักษรตัวใหญ่ ตัวเล็กให้ถูกต้องเสมอ

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเว็บไซต์

มาประยุกต์ในการพัฒนาการให้บริการอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน
ด้วยประสบการณ์ที่เรามีอยู่นั้น ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับการบริการที่ดีจากเรา

Call

082-493-2295

E-mail

Konyubyub@Gmail.com

Location

บริษัท ดีไซน์นำโชค จำกัด
58/146 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านซื่อตรง คลอง13 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

2014 Powered by IYATHAI.com
Tel: 082-493-2295 E-mail: Konyubyub@gmail.com