Munu

เลเยอร์ ( Layer ) ใน Photoshop

หน้าแรก » ข่าวสาร » เลเยอร์ ( Layer ) ใน Photoshop

เลเยอร์ ( Layer )

ความหมายของเลเยอร์

ลักษณะการทำงานแบบเลเยอร์ เป็นเหมือนการวางแผ่นใส ซ้อนทับกันเป็นลำดับขั้นขึ้นมาเรื่อยๆ โดยแต่ละแผ่นใส เปรียบเสมือน
เป็นแต่ละเลเยอร์ บริเวณของเลเยอร์ที่ไม่มีรูป จะเห็นทะลุถึงเลเยอร์ที่อยู่ข้างล่าง โดยกระบวนการเช่นนี้ จะทำให้เกิดเป็นรูปภาพ
สมบูรณ์ และทำให้เราสามารถจัดวางงานได้ง่าย

การใช้งาน Layers Palette

Layers Palette เป็นศูนย์รวมของเลเยอร์ทั้งหมด ที่มีอยู่ในภาพ โดยเรียงตามลำดับ จากเลเยอร์ที่อยู่บนสุดไปจนถึงเลเยอร์
ที่อยู่ล่างสุด มี Scoolbar เลื่อนขึ้นลงเพื่อดูเลเยอร์ต่างๆ แต่ละเลเยอร์จะมีชื่อของเลเยอร์นั้นๆ อยู่ นอกจากนี้ Layers Palette
ยังเป็นเหมือนตัวควบคุม ลักษณะการใช้งานของเลเยอร์ทั้งหมด เราสามารถเรียก Layers Palette ขึ้นมาใช้งาน
โดยการใช้คำสั่ง Window> Show Layers ที่แถบเมนู

 

Active Layer

ในการใช้งานโปรแกรม Photoshop นั้นแม้จะประกอบไปด้วยเลเยอร์หลายเลเยอร์ แต่เราจะทำงานได้เพียงทีละเลเยอร์เท่านั้น
เลเยอร์ที่เรากำลังทำงานอยู่ เราเรียกว่า Active Layer ซึ่งใน Layers Palette จะปรากฏเป็นแถบสีน้ำเงิน และมีไอคอน
ปรากฏอยู่ในช่องแสดงสถานะของเลเยอร์ เช่น แสดงว่ากำลังทำการปรับแต่งเลเยอร์อยู่ หรือ
เป็นการเพิ่มเลเยอร์ Mask ให้กับเลเยอร์นั้น

การเปลี่ยนการทำงานไปในเลเยอร์ต่างๆ

เราสามารถเรียกเลเยอร์ใดทำงานได้ โดยการเลื่อนเมาส์ ไปที่เลเยอร์ที่ต้องการ ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป แล้ว Click mouse ที่แถบของเลเยอร์นั้น เลเยอร์นั้นจะกลายเป็น Active Layer โดยทันที

 

การซ่อนและแสดงเลเยอร์

ภาพภาพหนึ่งจะประกอบไปด้วย เลเยอร์หลายเลเยอร์ ในบางครั้งหากเราต้องการปิดบางเลเยอร์ ไม่ให้มองเห็น ก่อน เพื่อความสะดวกในการทำงาน โดยที่ไม่ได้ลบเลเยอร์นั้นทิ้ง เราสามารถสั่งให้มีการซ่อน และแสดงเลเยอร์ได้ โดย
1. ซ่อนเลเยอร์โดย Click mouse ที่  เพื่อซ่อนเลเยอร์ ซึ่งช่องสถานะนั้นจะเปลี่ยนเป็น 
2. ผลลัพธ์ที่ได้ คือ เลเยอร์ Mushroom จะหายไป
3. แสดงเลเยอร์โดย Click mouse ที่  อีกครั้งหนึ่ง เพื่อแสดงเลเยอร์ ช่องสถานะจะเปลี่ยนกลับมาเป็น 
4. ผลลัพธ์ที่ได้ เลเยอร์ Mushroom จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง
5. ซ่อนและแสดงหลายๆ เลเยอร์พร้อมกัน โดยการ Drag mouse ผ่านช่องสี่เหลี่ยมต่างๆ
6. ผลลัพธ์ที่ได้ เลเยอร์ Vegetable, Gevi, Orange และ Mushroom จะหายไป


การสร้างเลเยอร์เพิ่ม ที่ด้านล่างของส่วนเลเยอร์ คลิกที่เครื่องหมายสัญญลักษณ์
สี่เหลี่ยมพับมุม ถ้าต้องการ จะก้อปปี้เลเยอร์ ให้คลิกซ้ายค้างที่เลเยอร์ที่ต้องการ ลากไปที่
สัญญลักษณ์ สี่เหลี่ยมพับมุม ส่วนการลบ ก็ใช้การลากเลเยอร ์ที่ไม่ต้องการไปที่
สัญญลักษณ์ ถังขยะ


Opacity (ลดความเข้มของภาพลง)
ในส่วนของ เลเยอร์ มีเครื่องมือตัวนี้มาให้เพื่อช่วยลดความเข้มของภาพลง ทำให้ภาพดูใสในเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำๆ
หรือในบางครั้ง ใช้เพื่อทำให้ภาพดูซอฟท์ลง ไม่ให้ดูแข็งเกินไป

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเว็บไซต์

มาประยุกต์ในการพัฒนาการให้บริการอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน
ด้วยประสบการณ์ที่เรามีอยู่นั้น ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับการบริการที่ดีจากเรา

Call

082-493-2295

E-mail

Konyubyub@Gmail.com

Location

บริษัท ดีไซน์นำโชค จำกัด
58/146 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านซื่อตรง คลอง13 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

2014 Powered by IYATHAI.com
Tel: 082-493-2295 E-mail: Konyubyub@gmail.com