Munu

การใส่คอมเม้นท์ในภาษา PHP

หน้าแรก » ข่าวสาร » การใส่คอมเม้นท์ในภาษา PHP

การใส่คอมเม้นท์ในภาษา PHP

การใส่หมายเหตุ (Comment) ในสคริปต์ PHP สามารถทำได้สองวิธี คือ การใส่หมายเหตุเฉพาะบรรทัด และการใส่หมายเหตุ แบบหลาย ๆ บรรทัด ซึ่งสามารถแบ่งรูปแบบการคอมเม้นท์ได้สามรูปแบบด้วยกัน

การใส่หมายเหตุ วิธีที่ 1 ใช้เครื่องหมาย # หรือ //
ข้อความที่ตามหลังเครื่องหมายนี้ จนถึงตัวอักษรตัวสุดท้ายของบรรทัดนั้น ๆ จะไม่ถูกแสดงผลออกทางหน้าจอ

ตัวอย่างการเขียน
<? # ข้อความนี้จะไม่ถูกแสดงผล (รูปแบบที่1) // ข้อความนี้ก็ไม่ถูกแสดงผลเช่นกัน (รูปแบบที่2) ?>

การใส่หมายเหตุ วิธีที่ 2 ใช้เครื่องหมาย /* ร่วมกับ */
การใส่หมายเหตุแบบนี้เป็นการใส่แบบเป็นช่วงของข้อมูล โดยสามารถควบคุมบริเวณที่ไม่ต้องการให้แสดงผลออกทางจอภาพได้มากกว่า 1 บรรทัด

ตัวอย่างการเขียน
<? /* ข้อความตรงนี้ทั้งหมดทุกบรรทัดจะไม่ถูกแสดงผล ข้อความตรงนี้ทั้งหมดทุกบรรทัดจะไม่ถูกแสดงผล ข้อความตรงนี้ทั้งหมดทุกบรรทัดจะไม่ถูกแสดงผล */ ?>

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเว็บไซต์

มาประยุกต์ในการพัฒนาการให้บริการอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน
ด้วยประสบการณ์ที่เรามีอยู่นั้น ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับการบริการที่ดีจากเรา

Call

082-493-2295

E-mail

Konyubyub@Gmail.com

Location

บริษัท ดีไซน์นำโชค จำกัด
58/146 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านซื่อตรง คลอง13 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

2014 Powered by IYATHAI.com
Tel: 082-493-2295 E-mail: Konyubyub@gmail.com