Munu

Array และ String

หน้าแรก » ข่าวสาร » Array และ String

Array และ String
( Array and Stirng )

เนื้อหาบทเรียน
4.1 การสร้าง Array
4.2 การกำหนดค่าเบื้องต้นให้กับ Array
4.3 การเรียงลำดับ(Sort) ข้อมูลใน Array
4.4 การสร้าง Array ที่มีข้อมูลเป็น Array (Array of Array)
4.5 การสร้าง String
4.6 การเปรียบเทียบ String
4.7 การแก้ไขข้อความใน String
4.8 Character Extraction
4.9 StringBuffer

จุดประสงค์การเรียนรู้
4.1 เข้าใจหลักการทำงานแบบ Array และสามารถเขียนคำสั่งในการสร้าง Array ได้
4.2 สามารถเขียนคำสั่งกำหนดค่าเบื้องต้นให้กับ Array
4.3 สามารถเขียนคำสั่งเรียงลำดับ(Sort) ข้อมูลใน Array
4.4 สามารถเขียนคำสั่งสร้าง Array ที่มีข้อมูลเป็น Array (Array of Array)
4.5 เข้าใจหลักการทำงานแบบ String และสามารถเขียนคำสั่งการสร้าง String
4.6 สามารถเขียนคำสั่งในการเปรียบเทียบ String
4.7 สามารถเขียนคำสั่งการแก้ไขข้อความใน String
4.8 สามารถเขียนคำสั่งจัดการ Character
4.9 สามารถเขียนคำสั่ง StringBuffer

 

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเว็บไซต์

มาประยุกต์ในการพัฒนาการให้บริการอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน
ด้วยประสบการณ์ที่เรามีอยู่นั้น ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับการบริการที่ดีจากเรา

Call

082-493-2295

E-mail

Konyubyub@Gmail.com

Location

บริษัท ดีไซน์นำโชค จำกัด
58/146 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านซื่อตรง คลอง13 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

2014 Powered by IYATHAI.com
Tel: 082-493-2295 E-mail: Konyubyub@gmail.com