Munu

การบันทึกข้อมูลลงบนไฟล์ (Save) ของ Photoshop

หน้าแรก » ข่าวสาร » การบันทึกข้อมูลลงบนไฟล์ (Save) ของ Photoshop

การบันทึกข้อมูลลงบนไฟล์ (Save)

    หลังจากตกแต่งไฟล์ภาพเรียบร้อย จะต้องเก็บบันทึกข้อมูลลงบนไฟล์ (Save) สำหรับการเรียกใช้งานในครั้งต่อไป
โปรแกรมมีการบันทึกข้อมูลลงบนไฟล์ (Save) อยู่ 3 ลักษณะ คือ

 1. Save บันทึกไฟล์ในรูปแบบ ปกติ ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบ ของ PSD สามารถกลับมาแก้ไขงานใหม่ได้โดยเปิดโปรแกรม photoshop
 2. Save As บันทึกไฟล์ในรูปแบบ อื่น ๆ ได้ เช่น JPEG, BMP, GIF เป็นต้น ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน
 3. Save for Web บันทึกไฟล์ในรูปแบบ สำหรับการใช้งานบนเว็บ เช่น ไฟล์ Html และไฟล์รูปภาพ JPEG, GIF, PGN เป็นต้น

ในที่นี่เป็นแสดงการใช้งานของ Save และ Save As

1.คลิกที่เมนูคำสั่ง File ที่แถบ Menu bar จากนั้นเลือกคำสั่ง Save หรือ Save As

 

2.จะปรากฏ Dialog สำหรับกำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ของไฟล์ภาพดังนี้
 • ชื่อไฟล์ (File Name)
 • รูปแบบของไฟล์ (Format)
 • กำหนดคุณสมบัติของการบันทึกไฟล์ (Save Options)
 • As a Copy บันทึกไฟล์เป็นชื่ออื่น รูปแบบ อื่น ขณะที่ไฟล์เดิมกำลังเปิดใช้งาน
 • Layers จะเก็บคุณสมบัติของ Layer ต่าง ๆ
 • Use Proof setup เก็บค่าโหมดสีที่จะใช้แสดงสีของภาพก่อนจะพิมพ์
 • Thumbnail กำหนดให้ไฟล์ที่บันทึก (Save) สามารถแสดงภาพตัวอย่างใน Dialog ของการเปิดไฟล์
 • Use Lower Case Extension กำหนดให้นามสกุลไฟล์เป็นอักษรตัวเล็ก
 • หลังจากกำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ให้คลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูลลงบนไฟล์

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเว็บไซต์

มาประยุกต์ในการพัฒนาการให้บริการอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน
ด้วยประสบการณ์ที่เรามีอยู่นั้น ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับการบริการที่ดีจากเรา

Call

082-493-2295

E-mail

Konyubyub@Gmail.com

Location

บริษัท ดีไซน์นำโชค จำกัด
58/146 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านซื่อตรง คลอง13 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

2014 Powered by IYATHAI.com
Tel: 082-493-2295 E-mail: Konyubyub@gmail.com